Prezentacja online

Zapraszam na krótką prezentację w celu omówienia funkcjonalności programu instalator365